top of page
Teken Liefde om te Leren

Hoe verwezenlijken we onze doelen?

Divo volgt de onderwijsactualiteit op en brengt deze onder de aandacht via getuigenissen, goede praktijkervaringen of opiniestukken.

 

We zijn een forum voor schooloverstijgende problemen, gerelateerd aan de directiefuntie.

 

In overleg met schoolbesturen ondersteunen we de directie in zijn/haar opdracht en geven we hem/haar een ruime plaats in het breed beslissingsveld van het onderwijs.

 

We leggen contacten met officiële onderwijsinstanties: diocesane onderwijsdiensten, onderwijskoepel (Katholiek Onderwijs Vlaanderen), vakbond (COC), Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), politieke mandatarissen, ...

 

We zijn een klankbord en adviesgever voor de beleidsmakers.

 

We bevragen de leden over actuele thema's. Zo kunnen we belangrijke standpunten onder de aandacht brengen van de beleidsmakers: de bezoldiging en omkadering van directieleden, de lokale autonomie en de algemene (o.a. administratieve) werkdruk.

 

We brengen directieleden samen op een jaarlijkse studiedag rond een actueel thema met bijzondere sprekers en ruimte voor informeel contact met collega's en beleidsmakers.

Man die de krant leest

BLIJF OP DE HOOGTE

Bedankt voor uw inschrijving op de nieuwsbrief.

bottom of page