top of page

Divo

Van elkaar leren en elkaar inspireren.

 

Divo wil directieleden van het Vrij Secundair Onderwijs (gewoon en buitengewoon) in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel verenigen met als doel:

  • haar leden vertegenwoordigen bij officiële onderwijsinstanties

  • een gesprekspartner zijn die respect en belangstelling opwekt

  • het kloppende hart van het directieniveau kenbaar maken aan de beleidsmensen en hun administratie

  • een brug- en spreekbuisfunctie vervullen tussen directies en de beleidsmakers via haar in Vlaanderen verspreidde stuurgroep

  • via dialoog een adviserende rol opnemen bij de besluitvorming

We communiceren met onze leden via een nieuwsbrief, mededelingen op de website, sociale media, mailings en de jaarlijkse studiedag.

College Campus
bottom of page